W dniach 4 i 5 października 2011 r. na terenie  Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Lubsku posadzono 115 szt. krzewów tui szmaragdowej. Dotychczas, w ramach działań proekologicznych, posadzono w rejonie oczyszczalni ścieków ogółem ponad 500 drzew różnych gatunków.
Drzewa i krzewy na terenie oczyszczalni ścieków są ważnym elementem ochrony sanitarnej. Powinny one stworzyć naturalną barierę dla powstających w procesie oczyszczania ścieków niebezpiecznych aerozoli.
Są one również głównym elementem piękna krajobrazu, a ich sąsiedztwo działa na ludzi kojąco. Jednak drzewa to nie tylko piękno i bogactwo przyrody, ale przede wszystkim, w skali globalnej, producent niezbędnego do życia tlenu. Drzewa absorbują również dwutlenek węgla, którego nadmierne ilości negatywnie wpływają na zmiany klimatyczne.
altaltaltaltaltalt
 
       30 września br. w kawiarni Wenus w Lubsku odbyło się zebranie załogi LWiK Sp.z o.o. Spotkanie miało na celu przedstawienie pracownikom stanu organizacyjnego Spółki oraz jej sytuacji finansowej na obecny dzień. Przedstawiono również perspektywy rozwoju Spółki w świetle inwestycji realizowanych przez Gminę Lubsko oraz omówiono bieżące sprawy organizacyjne. W spotkaniu udział wziął burmistrz Lubska – Bogdan Bakalarz wraz ze współpracownikami.
 
         W środę 21 września br., gościliśmy w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków uczniów  klasy „6a” ze Szkoły Podstawowej nr 2 im Bolesława Chrobrego wraz z wychowawcą Panią Joanną Bereźnicką.

Marcin Butkiewicz specjalista laborant MOŚ, zapoznał uczni
ów z etapami procesu                  oczyszczania ścieków:
 
  • transportem ścieków,
  • oczyszczaniem mechanicznym,
  • zastosowaniem komory przelewowej, 
  • oczyszczaniem chemicznym,
  • oczyszczaniem biologicznym,
  • odwadnianiem osadu.
Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie ;)
alt
alt

 
 
Miasto i Gmina Lubsko realizuje projekt pn. "Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko".
W ramach tego projektu planuje się:
- budowę kolektorów ściekówych na terenach pozbawionych kanalizacji;
- renowację istniejącej kanalizacji;
- budowę przepompowni ścieków;
- modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Lubsku.
Rozstrzygnięto już wszystkie przetargi na wykonawców robót i usług.

Więcej…