Zapraszamy do galerii zdjęć Oczyszczalni Ścieków w Tucholi Żarskiej

 
Zapraszam do obejrzenia filmu promującego modernizację Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Lubsku w zakresie technologii odwadniania i stabilizacji osadu.
Modernizacja zostanie wykonana w ramach projektu pn. "Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko".

 
Zapraszamy do galerii zdjęć Stacji Uzdatniania Wody w Gozdnie

 
alt