Zasadniczą przesłanką utworzenia nowej spółki jest realizacja na terenie Gminy Lubsko współfinansowanego przez Unię Europejską projektu pn. "Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko".

Więcej…

 

Z dniem 1 stycznia 2011 roku została powołana nowa spółka "Lubskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o.

Więcej…

 
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Miejsca poboru próbki:

 

 

 

 

 

 

 

 

AWARIA

W dniu 21 kwietnia br. wystąpiła awaria magistrali wodnej.

W związku z tym może wystąpić pogorszenie jakości wody oraz zakłócenia w dostawie na ulicach Kościuszki, Plac Grzei oraz przyległych.

 


Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.