Uczniowie Szkoły Podstawowej im.Edmunda BojanowskiegoW dniu 20 kwietnia br. gościliśmy w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków grupę uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego w Lubsku wraz z opiekunami. Uczniowie klas "Ia", "IIa", "IIIa" zwiedzając zakład zapoznawali się z poszczególnymi etapami oczyszczania ścieków. Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji fotograficznej...
 
Na terenie okalającym Miejską Oczyszczalnię Ścieków w Lubsku odbyło się kolejne spotkanie miłośników pszczelarstwa. Prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy w Lubsku Zygmunt Zimny powitał zgromadzonych licznie przyjaciół, również z Niemiec i poprosił o zabranie głosu Piotra Palcata - prezesa Lubskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubsku, który od 20 lat wspiera działalność naszych bartników. P. Palcat również serdecznie powitał zebranych, opowiedział o funkcjonowaniu spółki i planowanych inwestycjach, wspomniał o ekologii i konieczności dbania o naturę, a na koniec zaprosił wszystkich do przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych wokół lip.

Więcej…

 
Od dnia 26 marca 2012 r. wszystkie sprawy związane ze świadczonymi przez Spółkę usługami tj:
  • zawieranie i podpisywanie umów o zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków,
  • zgłaszanie awarii,
  • uzgadnianie inwestycji wodno - kanalizacyjnych,
  • zlecenia usług wywozu nieczystości płynnych,
  • odczytów i plombowania wodomierzy,
  • zgłaszanie reklamacji,
załatwiane będą osobiście lub telefonicznie w Biurze Obsługi Klienta w Lubsku ul. Tkacka 4 (dawna gazownia) w godz. 8.00 - 14.00 lub pod numerem telefonu 68 470 49 99.
 

 
W związku z obecną sytuacją pogodową i niskimi temperaturami, przypominamy o obowiązkach właścicieli nieruchomości i administratorów budynków, którzy zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązani są do zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w należytym stanie technicznym. Przypominamy również, iż w sytuacji dużych opadów śniegu, przy odśnieżaniu chodników należy zwrócić uwagę, aby nie zasypywać pokryw, kratek deszczowych oraz studni rewizyjnych. Nieprzestrzeganie ww. obowiązków może doprowadzić do uszkodzenia przez mróz urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych i spowodować poważne straty materialne. Koszt usunięcia tak powstałych uszkodzeń oraz szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele lub osoby działające w ich imieniu.
Poniżej przedstawiamy Państwu kilka ważnych wskazówek, które pozwolą uniknąć awarii spowodowanej zamarznięciem przyłącza wodociągowego w pomieszczeniu.
Gdy temperatura powietrza spada poniżej 0°C, należy:
1. Uzupełnić powybijane szyby,
2. Zamykać i uszczelnić okna oraz drzwi,
3. Ocieplić odcinek przyłącza i wodomierz znajdujący się w nieogrzewanym pomieszczeniu,
4. Ocieplić wodomierz w studzience wodomierzowej,
5. Podnieść temperaturę w pomieszczeniu, w którym znajduje się wodomierz główny.
Gdy przyłącze już zamarznie, jedynym sposobem samodzielnego rozmrożenia jest podniesienie temperatury w pomieszczeniu, gdzie znajduje się wodomierz główny. Nie należy natomiast rozmrażać przyłącza otwartym ogniem, prądem itp.