Produkcja i uzdatnianie wody w Stacji Uzdatniania Wody w Glince Górnej prowadzona była w sposób prawidłowy. Ma to swoje odzwierciedlenie w raportach godzinowych i tygodniowych pracy pomp oraz filtrów. Raporty rozbioru godzinowego wody łącznie z odczytem poziomu wody w zbiorniku przy ul. Złotej są prowadzone w celu dokładnej analizy pracy ujęcia wody oraz uniknięcia możliwości niekontrolowanego przełączenia pomp, co może spowodować przemieszczanie się osadów do rurociągu tłocznego podającego wodę do miasta.

Co zatem spowodowało, że dostarczana do odbiorców woda w w/w dniach była w wielu punktach Lubska mętna czy wręcz brudna?

Więcej…

 
 
Zapraszamy do galerii zdjęć Oczyszczalni Ścieków w Tucholi Żarskiej

 
Zapraszam do obejrzenia filmu promującego modernizację Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Lubsku w zakresie technologii odwadniania i stabilizacji osadu.
Modernizacja zostanie wykonana w ramach projektu pn. "Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko".