Lubskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. zapraszają Mieszkańców Lubska, Górzyna, Lutolu, Małowic, Starej Wody i Białkowa do zapoznania się z warunkami pozyskania środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej.
 
Rada Nadzorcza Lubskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą 68-300 Lubsko, ul. Paderewskiego 20, KRS 0000371990, zaprasza biegłych rewidentów, w rozumieniu art.10 ust.1 Ustawy z dnia 13 października 1994r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz.U. z 2001r. nr 31 poz.359 z póż. zm.) uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania Spółki za rok obrotowy 2013, które ma polegać na przedstawieniu pisemnej opinii biegłego rewidenta wraz z jego raportem o tym czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe, jasno i rzetelnie przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej spółki.

 

 
Targi Wod-Kan Bydgoszcz, źródło zdjęcia: www.pomorska.plW dniach 7 - 9 maja 2013 r. w Bydgoszczy odbyły się Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji "Wod - Kan" 2013.
W targach wzięli udział przedstawiciele LWiK, którzy mieli okazję zapoznać z aktualną ofertą liderów myśli technicznej branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Zakres tematyczny targów:
- Systemy i urządzenia służące uzdatnianiu wody
- Technologie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków
- Oczyszczalnie ścieków
- Urządzenia pomiarowe stacji uzdatniania wody, oczyszczalni, technika pomiarów regulacji i analiz
- Mierniki wody i ścieków
- Maszyny i urządzenia służące do budowy, naprawy i utrzymania sieci wod-kan
- Agregaty hydrauliczne, pompy, armatura
- Regeneracja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz studni głębinowych
- Nowoczesne technologie renowacji sieci wod-kan
- Rury, kształtki i studnie do budowy sieci wod-kan
- Pojazdy specjalistyczne
- Sprzęt zabezpieczający oraz ratowniczy
- Oprogramowanie dla firm wod-kan w zakresie zarządzania ekonomicznego i infrastrukturą techniczną
- Projektowanie, technologia i wyposażenie basenów kąpielowych
- Działalność szkoleniowa, wydawnicza i consultingowa

 foto: www.pomorska.pl

 
Rada Nadzorcza Lubskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą 68-300 Lubsko, ul. Paderewskiego 20, KRS 0000371990, zaprasza biegłych rewidentów, w rozumieniu art.10 ust.1 Ustawy z dnia 13 października 1994r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz.U. z 2001r. nr 31 poz.359 z póż. zm.) uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania Spółki za rok obrotowy 2012, które ma polegać na przedstawieniu pisemnej opinii biegłego rewidenta wraz z jego raportem o tym czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe, jasno i rzetelnie przedstawia sytuację majątkową i finansową , jak też wynik finansowy badanej spółki.