Fot. podpisanie Kontraktu nr 1 - Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Górzyn, Lutol, Małowice i Stara WodaW dzisiejszych czasach, kiedy duży nacisk kładzie się na ekologiczne rozwiązania, ważnym elementem dbałości o dobro środowiska naturalnego jest skuteczne rozwiązanie problemu zanieczyszczenia wód. Zagadnienie to jest rozpatrywane na dwóch płaszczyznach. Pierwsza z nich dotyczy oszczędnego korzystania z dostępnych zasobów wody a druga odpowiedniej kanalizacji i oczyszczania ścieków. Dokonanie kompleksowych rozwiązań w zakresie tego drugiego aspektu wydaje się koniecznością i wyzwaniem cywilizacyjnym na miarę XXI wieku.
Gmina Lubsko postanowiła wyjść naprzeciw oczekiwaniom społecznym i zrealizować współfinansowany ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Projekt „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko”.

Więcej…

 
Lekcja ekologii dla dzieci z Powiatowego Domu Dziecka w Lubsku. fot. Stanislaw Sachar14 października br. w ramach obchodów Dnia Edukacji Narodowej, na zaproszenie zarządu Spółki Lubskie Wodociągi i Kanalizacja odwiedziła Miejską Oczyszczalnię Ścieków grupa dzieci z Powiatowego Domu Dziecka w Lubsku wraz z wychowawcami i dyrektor placówki Panią Wiolettą Kuźmińską.
Podczas pobytu w zakładzie dzieci zapoznały się z technologią oczyszczania ścieków stosowaną w oczyszczalni, poznali pracę urządzeń oraz działania proekologiczne podejmowane przez Spółkę na rzecz poprawy środowiska naturalnego. Kulminacyjnym punktem pobytu dzieci było wspólne posadzenie drzewa – dębu na terenie przyległym do oczyszczalni ścieków.
Pobyt dzieci zakończył się wspólnym ogniskiem z pieczeniem kiełbasek. Dzieci otrzymały od pracowników Spółki słodkie upominki. Zapraszamy do galerii zdjęć
 
W dniach 4 i 5 października 2011 r. na terenie  Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Lubsku posadzono 115 szt. krzewów tui szmaragdowej. Dotychczas, w ramach działań proekologicznych, posadzono w rejonie oczyszczalni ścieków ogółem ponad 500 drzew różnych gatunków.
Drzewa i krzewy na terenie oczyszczalni ścieków są ważnym elementem ochrony sanitarnej. Powinny one stworzyć naturalną barierę dla powstających w procesie oczyszczania ścieków niebezpiecznych aerozoli.
Są one również głównym elementem piękna krajobrazu, a ich sąsiedztwo działa na ludzi kojąco. Jednak drzewa to nie tylko piękno i bogactwo przyrody, ale przede wszystkim, w skali globalnej, producent niezbędnego do życia tlenu. Drzewa absorbują również dwutlenek węgla, którego nadmierne ilości negatywnie wpływają na zmiany klimatyczne.
altaltaltaltaltalt
 
       30 września br. w kawiarni Wenus w Lubsku odbyło się zebranie załogi LWiK Sp.z o.o. Spotkanie miało na celu przedstawienie pracownikom stanu organizacyjnego Spółki oraz jej sytuacji finansowej na obecny dzień. Przedstawiono również perspektywy rozwoju Spółki w świetle inwestycji realizowanych przez Gminę Lubsko oraz omówiono bieżące sprawy organizacyjne. W spotkaniu udział wziął burmistrz Lubska – Bogdan Bakalarz wraz ze współpracownikami.