UWAGA – KOMUNIKAT !!!


W wyniku  przeprowadzenia badania próbek wody uzdatnionej  z ,, SUW,, Gozdno w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej  Górze .
Nie stwierdzono bakterii z grupy coli.
Próbki pobrano 28.10.2019r.
Data wykonania badania 28.10 - 30.10.2019r.

Sprawozdanie z badań - SUW Gozdno, 28.10.2019

Zarząd „Lubskie Wodociągi
i Kanalizacja” Sp. z o.o.

 

UWAGA – KOMUNIKAT !!!


 

Informujemy, że od 04 do 09 listopada br. w Lubsku, ulice: Nadrzeczna, Powstańców Wlkp , Miłosza, Nowa, Sybiraków, Przemysłowa w godzinach od 8.00 do 18.00 będą prowadzone prace związane z wymianą wodomierzy głównych i montażem nakładek do zdalnego odczytu, sukcesywnie według kolejności podanych ulic. W związku z tym prosimy o obecność w tych godzinach w domach, wpuszczenie upoważnionych monterów na teren nieruchomości i udostępnienie pomieszczenia, w którym znajduje się wodomierz. W celu weryfikacji tożsamości osoby posiadającej legitymację prosimy o kontakt do godz. 15.00 z Biurem Obsługi Klienta przy ul. Tkackiej 4 pod numerem tel. 68 470 49 99, a po godz. 15.00 pod nr tel. 68 372 42 70. Jednocześnie prosimy o podawanie stanu wodomierza ogrodowego pod numerem tel. 68 457 77 34.

Zarząd „Lubskie Wodociągi
i Kanalizacja” Sp. z o.o.

 

UWAGA – KOMUNIKAT !!!


 

Informujemy, iż jakość wody w miejscowościach: Gozdno, Górzyn, Chocicz, Dąbrowa, Grabków, Kałek, Osiek oraz Raszyn uległa pogorszeniu pod względem bakteriologicznym i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., po. 2294) z uwagi na obecność pojedynczych bakterii z grupy coli. W związku z powyższym woda do celów konsumpcyjnych, tj. do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw, owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli noworodków powinna być używana wyłącznie po przegotowaniu. Woda może być wykorzystywana do innych celów socjalno-bytowych, higienicznych i domowych, a także do spłukiwania urządzeń sanitarnych. Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru. O wynikach ponownych badań wody na obecność bakterii poinformujemy niezwłocznie. Za utrudnienia przepraszamy.

Zarząd „Lubskie Wodociągi
i Kanalizacja” Sp. z o.o.

 

UWAGA – KOMUNIKAT !!!


 

Informujemy, że od 28 do 31 października br. w Lubsku, ulice: Chopina, Dębowa, Jesionowa, Jodłowa, Kanałowa, Paderewskiego, Platanowa, Podmokła, Sienkiewicza, Winogronowa, Reja, Traugutta, Śródmiejska, Zamkowa, Zieleniecka w godzinach od 8.00 do 18.00 będą prowadzone prace związane z wymianą wodomierzy głównych i montażem nakładek do zdalnego odczytu, sukcesywnie według kolejności podanych ulic. W związku z tym prosimy o obecność w tych godzinach w domach, wpuszczenie upoważnionych monterów na teren nieruchomości i udostępnienie pomieszczenia, w którym znajduje się wodomierz. W celu weryfikacji tożsamości osoby posiadającej legitymację prosimy o kontakt do godz. 15.00 z Biurem Obsługi Klienta przy ul. Tkackiej 4 pod numerem tel. 68 470 49 99, a po godz. 15.00 pod nr tel. 68 372 42 70. Jednocześnie prosimy o podawanie stanu wodomierza ogrodowego pod numerem tel. 68 457 77 34.

Zarząd „Lubskie Wodociągi
i Kanalizacja” Sp. z o.o.