Zasadniczą przesłanką utworzenia nowej spółki jest realizacja na terenie Gminy Lubsko współfinansowanego przez Unię Europejską projektu pn. "Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko".

Więcej…

 

Z dniem 1 stycznia 2011 roku została powołana nowa spółka "Lubskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o.

Więcej…

 
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Miejsca poboru próbki:

Sprawozdanie z badań - SUW Gozdno, 28.10.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wodociąg Białków- SUW Białków

Wodociąg Białków- Budynek mieszkalny Białków 8

Wodociąg Białków- Budynek mieszkalny Stara Woda 12

 

Wodociąg Glinka Górna SUW Glinka Górna

Wodociąg Glinka Górna DPS ul. Poznańska

Wodociąg Glinka Górna Magnolia ul. Transportowa

Wodociąg Glinka Górna ul. Korczaka 2a, Przedszkole nr 5

 

Wodociąg Gozdno SUW Gozdno

Wodociąg Gozdno Budynek Mieszkalny Dąbrowa 36

Wodociąg Gozdno Szkoła Podstawowa w Gorzynie 1