alt
 
Dowód obecności bobrów w rowie odprowadzającym oczyszczone ścieki do rzeki Lubszy. fot. Stanisław SacharKilka miesięcy temu pisaliśmy o triumfalnym powrocie bobrów na teren naszej gminy. Te z jednej strony inteligentne, a z drugiej czyniące pewne szkody zwierzęta, dokonują już u nas prawdziwej ekspansji. Dowodem na to jest coraz więcej miejsc „oznaczonych” ich obecnością.
Przypomnijmy, że bobry zadomawiają się tylko w miejscach, gdzie jest czysta woda i zrównoważone środowisko naturalne. Pod koniec października w okolicy Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zauważono kilka drzew osikowych, które z nocy na noc były coraz bardziej podcinane przez tych super-pilarzy. Na ziemi leżały nie wióry, ale całe płaty odcinanych kawałków drewna – widok zaiste imponujący. To rzadko spotykane zjawisko, aby tak płochliwe zwierzęta, jakimi są bobry podchodziły tak blisko miejsc, gdzie na co dzień działa człowiek.
Czyżby nasza gmina miała jakiś specjalny mikroklimat, sprzyjający działalności tych skądinąd sympatycznych zwierząt? A może to nie przypadek, że bobry pojawiły się tak blisko kompleksu, który zajmuje się oczyszczaniem ścieków, czyli dbaniem o środowisko naturalne? Chyba po prostu mają nosa do tych spraw i robią to z… dużym zębem :)
Zapraszamy do galerii zdjęć.
 
Woda to żywioł nawet na naszej Lubszy. fot. Piotr PalcatWoda to żywioł, który coraz częściej w ostatnich latach daje się we znaki mieszkańcom wielu państw. Te problemy nie omijają także Polski, gdzie w zasadzie corocznie występują już miejscowe czy okresowe powodzie.
Występujące w lipcu intensywne opady deszczu kolejny raz spowodowały spiętrzenie wody i podniesienie poziomu rzek, również Lubszy. W wielu miejscach naszego kraju wystąpiły podtopienia a nawet lokalne powodzie. Kilka miesięcy temu pisaliśmy już o tym w ML, że nasze Lubsko jest optymalnie zabezpieczone przed takimi sytuacjami, dzięki m.in. wykonanej kilka lat temu ważnej inwestycji – zbiornikowi retencyjnemu w Starej Wodzie. Nie oznacza to jednak, że negatywnego wpływu na konkretne zagrożenie nie mogą mieć tzw. czynniki zewnętrzne czy obiektywne, czyli niezależne od nas.

Więcej…

 
Fot. podpisanie Kontraktu nr 1 - Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Górzyn, Lutol, Małowice i Stara WodaW dzisiejszych czasach, kiedy duży nacisk kładzie się na ekologiczne rozwiązania, ważnym elementem dbałości o dobro środowiska naturalnego jest skuteczne rozwiązanie problemu zanieczyszczenia wód. Zagadnienie to jest rozpatrywane na dwóch płaszczyznach. Pierwsza z nich dotyczy oszczędnego korzystania z dostępnych zasobów wody a druga odpowiedniej kanalizacji i oczyszczania ścieków. Dokonanie kompleksowych rozwiązań w zakresie tego drugiego aspektu wydaje się koniecznością i wyzwaniem cywilizacyjnym na miarę XXI wieku.
Gmina Lubsko postanowiła wyjść naprzeciw oczekiwaniom społecznym i zrealizować współfinansowany ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Projekt „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko”.

Więcej…