Informujemy, że w dniu 19.11.2020 wystąpiła awaria sieci wodociągowej w Tucholi Żarskiej. W związku z tym wystąpią przerwy i zakłócenia w dostarczaniu wody dla mieszkańców  Lutolu, Tucholi Żarskiej, Białkowa, Starej Wody, Małowic, Mokrej, Chocimka. Usunięcie awarii nastąpi w ciągu około 5 godzin. Natychmiast po jej usunięciu pracownicy Spółki LWiK przystąpią do odcinkowego płukania sieci, które – w celu przywrócenia właściwej jakości wody – potrwa około 3 godzin. Za utrudnienia przepraszamy.

Zarząd LWiK Sp. z o.o.

 

 


Informujemy, że w dniu 17.11.2020 wystąpiła awaria sieci wodociągowej przy ulicy Krasińskiego w Lubsku. W związku z tym wystąpią przerwy i zakłócenia w dostarczaniu wody dla mieszkańców  ulic: Mickiewicza, Zamkowej, Sienkiewicza oraz przyległych. Usunięcie awarii nastąpi w ciągu około 5 godzin. Natychmiast po jej usunięciu pracownicy Spółki LWiK przystąpią do odcinkowego płukania sieci, które – w celu przywrócenia właściwej jakości wody – potrwa około 3 godzin. Za utrudnienia przepraszamy.

Zarząd LWiK Sp. z o.o.

 

 


Informujemy, że w dniu 11.11.2020 wystąpiła bardzo poważna awaria sieci wodociągowej przy ulicy Krakowskie Przedmieście oraz Kanałowej  w Lubsku. W związku z tym wystąpią przerwy i zakłócenia w dostarczaniu wody dla mieszkańców  ulic: Krakowskie Przedmieście, Kanałowa, Warszawska, Gdańska, Poznańska, Pokoju, Plac Wolności, Śródmiejska oraz przyległych. Usunięcie awarii nastąpi w ciągu około 8 godzin. Natychmiast po jej usunięciu pracownicy Spółki LWiK przystąpią do odcinkowego płukania sieci, które – w celu przywrócenia właściwej jakości wody – potrwa około 5 godzin. Za utrudnienia przepraszamy.

Zarząd LWiK Sp. z o.o.

 

.

OGŁOSZENIE - PRZERWA W

DOSTAWIE WODY


Dotyczy: Lubska, Budziechowa, Dłużka,

Chełma Żarskiego, Mierkowa, Ziębikowa, Garei

 

 

„Lubskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. informuje, że w związku z koniecznością usunięcia awarii sieci wodociągowej oraz montażem hydrantów przy rozbudowywanym markecie „Biedronka” 3 listopada mogą wystąpić przerwy i zakłócenia w dostarczaniu wody a 4 listopada pogorszenie jakości wody. Informacje o tych działaniach zamieszczone są: na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, słupach ogłoszeniowych w w/w miejscowościach, przekazane sołtysom wsi oraz zakładom pracy i instytucjom na terenie Lubska. Za uciążliwości i niedogodności wszystkich odbiorców wody przepraszamy.

 

ZARZĄD LW i K SP. Z O.O.