.

AWARIA

 

 

Podaje się do wiadomości mieszkańcom

Lubska, że

dnia 24.02.2020r.

w związku z awarią wodociągową przy ulicy Powstańców Wielkopolskich wystąpią zakłócenia oraz brak w dostawie wody w miejscowości Lubsko.

Pracownicy LWiK Sp. z o.o. natychmiast przystąpili do jej usunięcia.

 

 

 

Za utrudnienia przepraszamy

ZARZĄD LW i K SP. Z O.O.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Szanowni mieszkańcy Lubska, Dłużka, Chełma Żarskiego, Mierkowa, Ziębikowa, Garei i Budziechowa.

 

„Lubskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zaopatrzenia w wodę a w szczególności w zakresie jej odpowiedniej jakości u Odbiorców w okresie od 02 marca do 06 marca br. przystępuje do przeprowadzenia planowego płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej na terenie Lubska oraz sołectw: Dłużek, Chełm Żarski, Ziębikowo, Mierków, Gareja i Budziechów w godzinach od godz. 23.00 do godz. 4.00. Okresowe płukanie (czyszczenie) sieci wodociągowej usuwa osady, przyczyniając się do uzyskania dużej stabilności przepływającej wody oraz przywraca odpowiednią drożność rur. Podkreślamy, że woda w czasie płukania, tak jak i w ciągu całego roku normalnej eksploatacji sieci jest bezpieczna dla zdrowia zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W czasie prowadzenia płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej mogą ulec zmianie właściwości organoleptyczne wody tzn. może wystąpić okresowe podwyższenie barwy i mętności. Wyczuwalny będzie również zapach, który jest specyficzny dla chloru. Informacje o płukaniu sieci zamieszczone będą: na stronie internetowej LWiK, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, słupach ogłoszeniowych w w/w miejscowościach, przekazane sołtysom wsi oraz zakładom pracy na terenie Lubska. Za uciążliwości i niegodności związane z płukaniem sieci wodociągowej wszystkich Odbiorców wody przepraszamy. Zarząd „Lubskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

 

 

Zarząd „Lubskie Wodociągi 
i Kanalizacja” Sp. z o.o.

 
 

!!! UWAGA – KOMUNIKAT !!!


 

Lubskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. informuje, że w dniu 09.12.2019r. Centralne Laboratorium Instytutu Inżynierii Środowiska w Zielonej Górze pobrało 11 próbek wody z ,,SUW,, Glinka Górna, oraz z sieci w Lubsku. W dniu dzisiejszym o godz. 14.40 otrzymaliśmy wyniki wszystkich jedenastu analiz, które okazały się pozytywne dla LWiK Sp. z o.o. W związku z powyższym woda dostarczana przez Lubskie Wodociągi spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. i nadaje się do spożycia oraz wszelkich innych czynności.

Sprawozdanie z badań 12.12.2019

 

 

Zarząd „Lubskie Wodociągi
i Kanalizacja” Sp. z o.o.