UWAGA – KOMUNIKAT !!!


 

Informujemy, że od 5 do 10 sierpnia br. na terenie miejscowości: Kałek, Dąbrowa, Tymienice, Grabków, Osiek, Gareja, Raszyn, Mierków, Chełm Żarski w godzinach od 8.00 do 18.00 będą prowadzone prace związane z wymianą wodomierzy głównych i montażem nakładek do zdalnego odczytu, sukcesywnie według kolejności podanych sołectw. W związku z tym prosimy o obecność w tych godzinach w domach, wpuszczenie upoważnionych monterów na teren nieruchomości i udostępnienie pomieszczenia, w którym znajduje się wodomierz. W celu weryfikacji tożsamości osoby posiadającej legitymację prosimy o kontakt do godz. 15.00 z Biurem Obsługi Klienta przy ul. Tkackiej 4 pod numerem tel. 68 470 49 99, a po godz. 15.00 pod nr tel. 68 372 42 70.

 

Zarząd „Lubskie Wodociągi
i Kanalizacja” Sp. z o.o.

 

.

UWAGA – KOMUNIKAT !!!

 

 

Od maja br. „Lubskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. prowadzą szeroko zakrojone prace, związane z konserwacją i remontem urządzeń wodociągowych. Pierwszym etapem była konserwacja wieży ciśnień przy ul. Złotej. Kolejnym wymiana złóż filtrów na ,,SUW ” Górna Glinka. Równolegle do tego Spółka dokona po raz pierwszy płukania sieci wodociągowej nowatorską metodą, polegająca na odcinkowym czyszczeniu w godzinach nocnych. Dzięki temu mieszkańcy nie odczują tak dotkliwie jak dotychczas kilkudziesięciogodzinnych przerw w dostarczaniu wody. Prace, prowadzone będą w dniach 04÷06 czerwca, powodując zakłócenia w ciśnieniu i jakości wody właśnie w godzinach nocnych. Za wszelkie, ewentualne utrudnienia, przepraszamy.

 

ZARZĄD LWiK Sp. z o.o.

 

.

AWARIA

 

 

Podaje się do wiadomości mieszkańcom

LUBSKA, że

dnia 19.05.2019r.

w związku z awarią wodociągową wystąpią zakłócenia oraz przerwa w dostawie wody.

 

 

 

 

Za utrudnienia przepraszamy

ZARZĄD LW i K SP. Z O.O.

 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW


Lubskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o., działając na podstawie  art. 24j, 24c ust.2 w związku z art.27a ust.3 pkt.2) i 27c ust.1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity Dz. U. z 2018r. 1152 ze zm. - dalej u.z.z.w),  w związku z art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego( tekst jedn.Dz.U. z 2018, poz.2096. podaje się do wiadomości, że z dniem 03.05.2019r. decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu wchodzą w życie nowe taryfy dla  zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązujące na terenie Gminy Lubsko oraz Jasień  na okres 3 lat.


TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

obowiązujące na terenie Gminy Lubsko od dnia 03-05-2019r. do 03-05-2022r.

plik do pobrania

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

obowiązujące na terenie Gminy Jasień od dnia 03-05-2019r. do 03-05-2022r.

plik do pobrania