OGŁOSZENIE

 

Podaje się do wiadomości mieszkańcom

Białkowa, Starej Wody, Tucholi Żarskiej,

Mokrej, Chocimka, Lutola i Małowic,

że woda z ujęcia w Białkowie, na podstawie decyzji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żarach z dnia 10.03.2017 r.

nadaje się do spożycia.

 

Za utrudnienia przepraszamy

ZARZĄD   LW i K  SP. Z O.O.

 

OGŁOSZENIE

 

Podaje się do wiadomości mieszkańcom

Białkowa, Starej Wody, Tucholi Żarskiej,

Mokrej, Chocimka, Lutola i Małowic,

że woda z ujęcia w Białkowie  do odwołania

nie nadaje się do spożycia.

Trwają obecnie czynności naprawcze.

Wystąpiła konieczność systematycznego stosowania roztworu podchlorynu sodowego mogącego skutkować zapachem chloru przy pobieraniu wody do celów gospodarczych.

Po zakończeniu prac naprawczych i uzyskaniu właściwych wyników kontrolnych wody podawanie chloru zostanie przerwane.

Woda do celów pitnych będzie sukcesywnie dowożona do Odbiorców zaopatrywanych przez ujęcie wody  w Białkowie, dwa razy dziennie

w godz. 9ºº – 18ºº .

 

Za utrudnienia przepraszamy

ZARZĄD   LW i K  SP. Z O.O.

 
Przypominamy Klientom o obowiązku zabezpieczania instalacji i urządzeń wodociągowych przed oddziaływaniem niskich temperatur. Pomieszczenia powinny mieć zamknięte okienka piwniczne i drzwi, a w przypadku studzienek ocieplone włazy. Powinna w nich panować temperatura dodatnia.
Informujemy, że w przypadku stwierdzenia przez nasze służby uszkodzeń urządzeń pomiarowych oraz instalacji wodociągowych w wyniku zamarznięcia, odbiorca ponosi całość kosztów związanych z naprawą.