OGŁOSZENIE

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje, że w związku z rozpoczęciem prac modernizacyjnych związanych z wymianą sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej mogą występować lokalne wahania ciśnienia wody w sieci w ul. Walki Młodych, Robotnicza, Łabędzia, Słowackiego, Kielecka, Witosa, Żurawia oraz w ulicach przyległych. Problem ten występuje szczególnie w najwyższych punktach terenowych. Ciśnienie wody w sieci jest przez ZWiK monitorowane. Za zaistniałe utrudnienia, które mogą potrwać do 7 kwietnia br. przepraszamy. Sprawę ciśnienia wody wypływającej z punktów czerpalnych w mieszkaniu reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr 75 poz.690) § 114. 1. Ciśnienie wody w instalacji wodociągowej w budynku powinno wynosić przed każdym punktem czerpalnym nie mniej niż 0,05 MPa (0,5 bara) i nie więcej niż 0,6 MPa (6 barów).

 

Za utrudnienia przepraszamy

ZARZĄD   LW i K  SP. Z O.O.

 

OGŁOSZENIE

 

W związku z ostatnią awarią sieci wodociągowej mogą występować zakłócenia jakości i ciśnienia wody dla ulic: Przemysłowej, Walki Młodych, Witosa, Słowackiego, Łabędziej oraz ulic przyległych. Prace naprawcze mogą potrwać do 28.03.2017r.

 

Za utrudnienia przepraszamy

ZARZĄD   LW i K  SP. Z O.O.

 

OGŁOSZENIE

 

Informujemy Odbiorców wody w Lubsku, że w związku z awarią powstałą podczas przewiertu, w dniu dzisiejszym mieszkańcy budynków przy ulicach: XX-Lecia 1-2-4-6, Powst Wlkp. 1-6, Hotel, Dworcowa, Sybiraków-ZST, Szkolna 2-4, otrzymają wodę pitną z Zakładu Wodociągów. W związku z awarią jakość i ciśnienie wody na terenie całego miasta może być zakłócone.

 

Za utrudnienia przepraszamy

ZARZĄD   LW i K  SP. Z O.O.

 

OGŁOSZENIE

 

Informujemy Odbiorców wody w Lubsku, że w związku z awarią powstałą w trakcie przewiertu, w dniu dzisiejszym woda będzie dopiero w godzinach popołudniowych.

 

Za utrudnienia przepraszamy

ZARZĄD   LW i K  SP. Z O.O.