OGŁOSZENIE

 

Lubskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o., działając na podstawie ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 139 z późn. zm.), zgodnie z art. 24 ust.8 , podaje się do wiadomości, że z dniem 01-01-2017r. wchodzą w życie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujące na terenie Gminy Jasień w miejscowości Budziechów od 01-01-2017r. do 31-12-2017r.


TARYFY

DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Tabela 1. Wysokość cen za dostarczaną wodę 

 

 

LP.

TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE

CENA

NETTO

BRUTTO

1

Grupa 1

gospodarstwa domowe

 

Cena za 1m3 dostarczonej wody ( zł/m3)

 

4,12

 

4,45

2

Grupa 2

inni odbiorcy

 

Cena za 1m3 dostarczonej wody ( zł/m3)

 

4,18

 

4,51

3

Grupa 3

przemysł spożywczy

 

Cena za 1m3 dostarczonej wody ( zł/m3)

 

4,15

 

4,48


Tabela 2. Wysokość cen za odprowadzane ścieki 

 

 

LP.

TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE

CENA

NETTO

BRUTTO

1

wszyscy odbiorcy usług

Cena za 1m3 odprowadzanych ścieków ( zł/m3)

10,66

11,51


ZARZĄD SPÓŁKI


 

 

OGŁOSZENIE

Zmiana godzin pracy w okresie świątecznym
23.12.2016r. - nieczynne

Za utrudnienia przepraszamy.

 

OGŁOSZENIE

 

Lubskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o., działając na podstawie ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 139 z późn. zm.), zgodnie z art. 24 ust.8 , podaje się do wiadomości, że z dniem 01-01-2017r. wchodzą w życie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujące na terenie Gminy Lubsko od 01-01-2017r. do 31-12-2017r.


TARYFY

DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Tabela 1. Wysokość cen za dostarczaną wodę 

LP.

TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE

CENA

NETTO

BRUTTO

1

Grupa 1

gospodarstwa domowe

 

Cena za 1m3 dostarczonej wody ( zł/m3)

 

4,12

 

4,45

2

Grupa 2

inni odbiorcy

 

Cena za 1m3 dostarczonej wody ( zł/m3)

 

4,18

 

4,51

3

Grupa 3

przemysł spożywczy

 

Cena za 1m3 dostarczonej wody ( zł/m3)

 

4,15

 

4,48


Tabela 2. Wysokość cen za odprowadzane ścieki 

LP.

TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE

CENA

NETTO

BRUTTO

1

wszyscy odbiorcy usług

Cena za 1m3 odprowadzanych ścieków ( zł/m3)

10,66

11,51


ZARZĄD SPÓŁKI

 

 
Przypominamy Klientom o obowiązku zabezpieczania instalacji i urządzeń wodociągowych przed oddziaływaniem niskich temperatur. Pomieszczenia powinny mieć zamknięte okienka piwniczne i drzwi, a w przypadku studzienek ocieplone włazy. Powinna w nich panować temperatura dodatnia.
Informujemy, że w przypadku stwierdzenia przez nasze służby uszkodzeń urządzeń pomiarowych oraz instalacji wodociągowych w wyniku zamarznięcia, odbiorca ponosi całość kosztów związanych z naprawą.