Lubskie Wodociągi i Kanalizacja  Sp. z o.o. informuje, że w okresie od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. obowiązują dotychczasowe ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez Lubskie Wodociągi  i Kanalizację Sp. z o.o. z wyłączeniem odbiorców dostarczających nieczystości płynne z terenów nieskanalizowanych.

Taryfę ustalono na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 139) zatwierdzone Uchwałą  Nr LIII/281/17 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Lubsko.

 

TARYFY

DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Tabela 1. Wysokość cen za dostarczaną wodę

 

LP.

TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE

CENA

NETTO

BRUTTO

1

Grupa 1

gospodarstwa  domowe

 

Cena za 1m3 dostarczonej wody ( zł/m3)

4,12

4,45

2

Grupa 2

inni odbiorcy

 

Cena za 1m3 dostarczonej wody ( zł/m3)

4,18

4,51

3

Grupa 3

przemysł spożywczy

 

Cena za 1m3 dostarczonej wody ( zł/m3)

4,15

4,48

 

Tabela 2. Wysokość cen za odprowadzane ścieki

LP.

TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE

CENA

NETTO

BRUTTO

1

wszyscy odbiorcy usług

Cena za 1m3 odprowadzanych ścieków    ( zł/m3)

10,66

11,51

 

OGŁOSZENIE

 

Podaje się do wiadomości mieszkańcom ulicy Klonowej oraz ulicy Przemysłowej od numeru 33 do 65 i 64 do 88, że

 

w dniu 30.11.2017 r. / czwartek / od godziny 8:00 do 15:00

 

nastąpi przerwa w dostawie wody z powodu modernizacji sieci wodociągowej.

 

Prosi się zainteresowanych o zaopatrzenie się w wodę na wyżej określony czas.

 

 

Za utrudnienia przepraszamy

ZARZĄD LW i K SP. Z O.O.

 

.

AWARIA

 

 

Podaje się do wiadomości mieszkańcom

Lubska, że

w dniu 15.11. 2017r.

W związku z awarią wodociągu przy ulicy Przemysłowej w Lubsku powstałą podczas wykonywania przewiertu nastąpi przerwa w dostawie wody. Brak wody dotyczy mieszkańców ulicy Przemysłowej od numeru 33 do 78.

Prace naprawcze trwają. Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

 

 

Za utrudnienia przepraszamy

ZARZĄD   LW i K  SP. Z O.O.

 

OGŁOSZENIE

 

Podaje się do wiadomości mieszkańcom ulicy Przemysłowej od skrzyżowania z ulicą Cichą do końca w kierunku obwodnicy, a także lokatorom budynków przy ul. Cichej, Sybiraków 37-39, że

 

w dniu 14.11.2017 r. / wtorek / od godziny 7:00 do 15:00

 

nastąpi przerwa w dostawie wody z powodu modernizacji sieci wodociągowej.

 

Prosi się zainteresowanych o zaopatrzenie się w wodę na wyżej określony czas.

 

 

Za utrudnienia przepraszamy

ZARZĄD LW i K SP. Z O.O.