!!! UWAGA – KOMUNIKAT !!!


 

Lubskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. informuje, że w dniu 09.12.2019r. Centralne Laboratorium Instytutu Inżynierii Środowiska w Zielonej Górze pobrało 11 próbek wody z ,,SUW,, Glinka Górna, oraz z sieci w Lubsku. W dniu dzisiejszym o godz. 14.40 otrzymaliśmy wyniki wszystkich jedenastu analiz, które okazały się pozytywne dla LWiK Sp. z o.o. W związku z powyższym woda dostarczana przez Lubskie Wodociągi spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. i nadaje się do spożycia oraz wszelkich innych czynności.

Sprawozdanie z badań 12.12.2019

 

 

Zarząd „Lubskie Wodociągi
i Kanalizacja” Sp. z o.o.

 

!!! UWAGA – KOMUNIKAT !!!


 

Lubskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. informuje, że w dniu 05.12.2019r. służby sanitarne pobrały próbki wody do ponownej analizy. W dniu 06.12.2019r. o godz. 11.00 otrzymaliśmy wiadomość z PPiS w Żarach, iż woda jest wolna od bakterii. W związku z powyższym informujemy, że woda nadaje się do użytku. Z jednym zastrzeżeniem - przed spożyciem należy wodę zagotować. Za utrudnienia przepraszamy.

Zarząd „Lubskie Wodociągi
i Kanalizacja” Sp. z o.o.

 

!!! UWAGA – KOMUNIKAT !!!


 

Lubskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. zawiadamia, że obecnie jest dostarczana woda do instytucji publicznych.

Wszystkie zainteresowane podmioty są proszone o kontakt celem ich zaopatrzenia. Od godz. 15.00 do godz.20.00 tel. 790 288 959. Od godz. 7.00 do 15.00 tel. 68 470 49 99.

Jednocześnie informujemy, że dla odbiorców indywidualnych woda będzie dostarczana przez dwie mobilne beczki z wodą zdatną do picia po przegotowaniu.

Punkty poboru wody to:

• plac Vlotho

• parking przy ulicy Krakowskie Przedmieście

• przy straży pożarnej

• ul. Robotnicza przy sklepie ,,Społem,, ( początek ulicy )

• na parkingu ul. Wrocławska ( obok Biedronki )

• przy ,,Dino,, ulicy Przemysłowej

• przy ul. Botanicznej ( bloki ).

Woda będzie dostarczana sukcesywnie w godz. od 8.00 do 20.00.

Zarząd „Lubskie Wodociągi
i Kanalizacja” Sp. z o.o.

 

!!! UWAGA – KOMUNIKAT !!!


 

Informujemy, że w dniu 05.12.2019r. jakość wody w miejscowościach: Lubsko, Dłużek, Mierków, Ziębikowo, Gareja, Chełm Żarski i Budziechów uległa pogorszeniu pod względem bakteriologicznym i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., po. 2294) z uwagi na przekroczenie ilości bakterii. W związku z powyższym woda nadaje się wyłącznie do celów sanitarnych. Podjęto natychmiastowe działania mające na celu przywrócenie właściwej jakości wody. O wynikach ponownych badań wody na obecność bakterii poinformujemy niezwłocznie. Za utrudnienia przepraszamy

Dodatkowe informację-  Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Żarach:

http://www.edu.wsse.gorzow.pl/zary/index.php?option=com_k2&view=item&id=643:komunikat-nr-16&Itemid=688

 

Zarząd „Lubskie Wodociągi
i Kanalizacja” Sp. z o.o.