Historia lubskich wodociągów sięga XIII wieku. Średniowieczni rzemieślnicy pomysłowością i trafnością inżynieryjnych rozwiązań zadziwiają nawet współczesnych znawców wodociągowych zagadnień. Najstarsze ślady urządzeń wodociągowych (szczątki rur drewnianych) znajdowano podczas prowadzonych wykopów przy usuwaniu awarii w centrum miasta w uliacach: Reja, Chrobrego, Krakowskie Przedmieście, Mickiewicza.
Z dziejów nowych i najnowszych należy odnotować następujące fakty zapisane w monografii dr Władysława Mochockiego, książce pt. "Służby komunalne w Lubsku od 1945 r.":

1945 r. - grupa monterów i ślusarzy wytypowana wśród pierwszych osadników pod kierunkiem inż. Kwinty przystąpiła do uruchomienia poniemieckiej bazy technicznej wodociągów.

1946 r. - pełne uruchomienie wodociągów miejskich pod kierownictwem Stanisława Steżały. Stacja wodociągowa posiadała ujęcie wody w Glince Górnej z dwóch studni głębinowych, filtry pośpieszne, trzy zespoły elektryczne pompowe oraz rezerwowe zabezpieczenie przy pomocy silnika wysokoprężnego. Woda tłoczona była do zbiornika dwukomorowego, skąd grawitacyjnie była rozprowadzana siecią wodociągową do miasta. Kontrolę nad jakością wody sprawowała stacja sanitarno-epidemiologiczna w Poznaniu.

1947 r. - zostały uruchomione wodociągi miejskie chociaż w niektórych obiektach prace modernizacyjne trwały jeszcze kilka lat. Podłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej posiadało tylko 650 budynków tj. 56% zabudowy mieszkalnej.

1948 r. - komunalne Wodociągi i Kanalizacja zatrudniały łącznie 20 pracowników, długość sieci wodociągowej wynosiła 27 km.

1958 - 1960 r. - wymieniono sieć wodno-kanalizacyjną na całej długości ulic: XX-lecia PRL, Poznańskiej, Warszawskiej.

1962 r. - wybudowano 1,5 km sieci wodociągowej i 0,6 km kanalizacyjnej.

lata siedemdziesiąte - wybudowano nową stację uzdatniania wody, ujmowano wodę z 7 studni głębinowych (w tym 3 poniemieckie, odwiercone w latach 1920 - 1930), z których pozyskiwano rocznie ponad 860 tys. m3 wody.

1972 r. - opracowano dokumentację na rozbudowę stacji uzdatniania wody.

1979 r. - nastąpiła pełna realizacja modernizacji ujęć i stacji uzdatniania wody w Glince Górnej.

2002 - 2009 r. - zmodernizowano sieć wodociągową oraz wymieniono przyłącza o łącznej długości ok. 9,5 km. Zamontowano na sieci wodociągowej ponad 100 zasuw.

2004 r. - PGKiM Sp. z o.o. przyjęła do eksploatacji wodociągi wiejskie w gminie oraz stacje uzdatniania wody w Dłużku i Białkowie oraz ujęcie wody w Gozdnie.

2011 r. - oddano do użytku nową Stację Uzdatniania Wody w Gozdnie. Inwestycję współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
Całkowity koszt operacji 1.278.142,65 zł;
Udział środków UE 447.861,17 zł (35,04%);
Wkład beneficjenta 830.281,48 zł (64,96%).

Zasłużeni, byli pracownicy wodociągów:
Stanisław Kwaśniewski, Henryk Matczuk, Michał Marciszyn, Kazimierz Sapieszko, Michał Kłoczko, Jan Florianowicz, Roman Świdziński, Jan Grabarek, Marianna Płóciennik, Czesław Szefner.

tabela: Produkcja wody i odprowadzanie ścieków w latach 1948 - 2010.
Rok Produkcja
wody
Odprowadzanie
ścieków
Uwagi
1948 120 tys. m3 brak danych produkcja wody w Glince Górnej
1956 450 tys. m3
1969 772 tys. m3
1970 813 tys. m3
lata
siedemdziesiąte
rocznie ponad
860 tys. m3
1989 2.711 tys. m3 produkcja wody w Glince Górnej
(razem z Jasieniem)
1991 1.943 tys. m3 1.425 tys. m3 produkcja wody w Glince Górnej
1995 1.379 tys. m3 873 tys. m3
2000 1.047 tys. m3 644 tys. m3
2005 1.082 tys. m3 541 tys. m3 produkcja wody na terenie miasta i gminy Lubsko
(Glinka Górna, Dłużek, Białków, Gozdno)
2010 973 tys. m3 468 tys. m3