Przetargi Przetargi i zamówienia publiczne Zakup nowego fabrycznie samochodu dostawczego

 

,,Zakup nowego fabrycznie samochodu dostawczego’’
dla Lubskich Wodociągow i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubsku
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 159319-2016
data zamieszczenia: 27.07.2016