Przetargi Przetargi i zamówienia publiczne Zakup nowego fabrycznie samochodu dostawczego dla Lubskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.

 

,,Zakup nowego fabrycznie samochodu dostawczego’’
dla Lubskich Wodociągow i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubsku
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TIU-501/2016
data zamieszczenia: 21.10.2016