.

AWARIA

 

 

Podaje się do wiadomości mieszkańcom

Lubska, że

dnia 26.02.2018r.

W związku z awarią wodociągową wystąpią zakłócenia oraz przerwa w dostawie wody. Awaria dotyczy ulic: Kieleckiej, Walki Młodych oraz przyległych.

Prace naprawcze trwają. Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

 

 

Za utrudnienia przepraszamy

ZARZĄD   LW i K  SP. Z O.O.