.

AWARIA

 

 

Podaje się do wiadomości mieszkańcom

Lubska, że

dnia 25.01.2019r.

w związku z awarią wodociągową wystąpią zakłócenia w dostawie wody dla ulic: Przemysłowa, Sybiraków oraz przyległe.

Pracownicy LWiK Sp. z o.o. natychmiast przystąpili do jej usunięcia.

 

 

 

Za utrudnienia przepraszamy

ZARZĄD LW i K SP. Z O.O.