.

AWARIA

 

 

Podaje się do wiadomości mieszkańcom

Lubska, że

dnia 2.02.2019r.

w związku z awarią wodociągową wystąpią zakłócenia oraz brak w dostawie wody w miejscowości Budziechów..

Pracownicy LWiK Sp. z o.o. natychmiast przystąpili do jej usunięcia.

 

 

 

Za utrudnienia przepraszamy

ZARZĄD LW i K SP. Z O.O.