UWAGA – KOMUNIKAT !!!


W wyniku  przeprowadzenia badania próbek wody uzdatnionej  z ,, SUW,, Gozdno w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej  Górze .
Nie stwierdzono bakterii z grupy coli.
Próbki pobrano 28.10.2019r.
Data wykonania badania 28.10 - 30.10.2019r.

Sprawozdanie z badań - SUW Gozdno, 28.10.2019

Zarząd „Lubskie Wodociągi
i Kanalizacja” Sp. z o.o.