!!! UWAGA – KOMUNIKAT !!!


 

Informujemy, że w dniu 05.12.2019r. jakość wody w miejscowościach: Lubsko, Dłużek, Mierków, Ziębikowo, Gareja, Chełm Żarski i Budziechów uległa pogorszeniu pod względem bakteriologicznym i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., po. 2294) z uwagi na przekroczenie ilości bakterii. W związku z powyższym woda nadaje się wyłącznie do celów sanitarnych. Podjęto natychmiastowe działania mające na celu przywrócenie właściwej jakości wody. O wynikach ponownych badań wody na obecność bakterii poinformujemy niezwłocznie. Za utrudnienia przepraszamy

Dodatkowe informację-  Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Żarach:

http://www.edu.wsse.gorzow.pl/zary/index.php?option=com_k2&view=item&id=643:komunikat-nr-16&Itemid=688

 

Zarząd „Lubskie Wodociągi
i Kanalizacja” Sp. z o.o.