!!! UWAGA – KOMUNIKAT !!!


 

Lubskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. informuje, że w dniu 09.12.2019r. Centralne Laboratorium Instytutu Inżynierii Środowiska w Zielonej Górze pobrało 11 próbek wody z ,,SUW,, Glinka Górna, oraz z sieci w Lubsku. W dniu dzisiejszym o godz. 14.40 otrzymaliśmy wyniki wszystkich jedenastu analiz, które okazały się pozytywne dla LWiK Sp. z o.o. W związku z powyższym woda dostarczana przez Lubskie Wodociągi spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. i nadaje się do spożycia oraz wszelkich innych czynności.

Sprawozdanie z badań 12.12.2019

 

 

Zarząd „Lubskie Wodociągi
i Kanalizacja” Sp. z o.o.