Ulewne deszcze od czterech lat są przyczyna okresowego zalewania pomieszczeń piwnicznych Lubskiego Domu Kultury w Lubsku.


Prezes Lubskich Wodociągów i Kanalizacji Piotr Palcat 16 bm. zaprosił do siedziby LWiK:
(żródło: www.ldk.lubsko.pl)
 • Bogdana Bakalarza – Burmistrza Lubska,
 • Jerzego Kajetańczyka – Naczelnika Wydziału Gosp. Kom. i Mieszkaniowej w UM Lubsko,
 • Antoniego Wieliczko – Inspektora Nadzoru Budowlanego wykonanej inwestycji kanalizacji w obrębie Lubskiego Domu Kultury,
 • Mieczysława Olejniczaka – Inspektora Nadzoru Budowlanego realizowanej inwestycji remontu LDK,
 • Lecha Krychowskiego – Dyrektora LDK – u,
 • Urszulę Marcul – Kierownika Zakładu WiK,
 • Sebastiana Rybkę – Hydrobiel,
 • Marka Krejnera – wiceprezesa LWiK Sp. z o. o.

      Celem spotkania było wyjaśnienie przyczyn oraz określenie działań zmierzających do wyeliminowania w przyszłości podtopień piwnic LDK – u. Wśród pomysłów na rozwiązanie tego problemu padały m.in. propozycje:

 • odtworzenia starej przepompowni ścieków. Wybudowanie przepompowni, która by zbierała ścieki z LDK – u i przepompowywała do ogólnospławnej kanalizacji miejskiej,  
 • utworzenia brakujących kinet w dwóch studzienkach na działce LDK – u, zlikwidowanie przeciwspadków,
 • podniesienie wylotu pionu kanalizacyjnego w celu uniknięcia cofnięcia się spiętrzonych wód z kanalizacji do piwnic LDK – u,
 • odcięcie dopływu wód deszczowych do kolektora sanitarnego.

      Na realizacje pomysłów z posiedzenia, LDK musi jpoczekać eszcze do czasu przeanalizowania ich przez projektantów i inwestorów.