Dla klienta Cennik usług
alt
 
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 3a
z dnia 01.04.2012 r.
Prezesa Zarządu Lubskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
W sprawie: cen usług wykonywanych przez Lubskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
 
alt
 
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 3b
z dnia 01.04.2012 r.
Prezesa Zarządu Lubskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
W sprawie: cen usług wykonywanych przez Lubskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
 
alt
 
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 4a
z dnia 01.04.2012 r.
Prezesa Zarządu Lubskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
W sprawie: cen usług wykonywanych przez Lubskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
 
alt
 
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 4b
z dnia 01.04.2012 r.
Prezesa Zarządu Lubskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
W sprawie: cen usług wykonywanych przez Lubskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
 
alt
 
Treść Uchwały nr III/ 10 /10 Rady Miejskiej w Lubsku
z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Lubsko.