Przetargi Przetargi i zamówienia publiczne

Dostawa paliwa płynnego-oleju napędowego
dla Lubskich Wodociągow i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubsku
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 222/307/2013
data zamieszczenia: 19.11.2013
Rozstrzygnięcie przetargu 28.11.2013 o godzinie 1200
Treść ogłoszenia
 
Dostawę w formie leasingu operacyjnego fabrycznego nowego samochodu dostawczego
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  TiU-222/213/2013;
zawiera następujące rozdziały:
Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawcy – Dział od 1 do 17
Rozdział II - Wzór umowy leasingu
Rozdział III - Szczegółowy opis techniczny samochodu 
Rozdział IV - Formularz oferty – ZAŁĄCZNIK nr 1a do SIWZ
Rozdział V - Formularz cenowy-ZAŁĄCZNIK nr 1b do SIWZ
Rozdział VI - Oświadczenia
 
Dostawę w formie leasingu operacyjnego fabrycznego nowego samochodu dostawczego

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  TiU-222/178/2013;
data zamieszczenia: 26.06.2013r.

 
Sukcesywna dostawa armatury naprawczej i montażowej
do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
dla Sp. z o.o. w Lubsku
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  TiU-222/86/2013;
data zamieszczenia: 24.04.2013r.
 

Sukcesywna dostawa wodomierzy dla Lubskich Wodociągow i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubsku
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: T i U-222/36/2013;
data zamieszczenia: 11.02.2013r.
Ogłoszenie o zamówieniu
w specyfikacji z 11.02.2013 r. naniesione zostały zmiany dotyczące:
str
ony 21 - usunięto pozycję nr 2, 800 szt. wodomierzy dodano do pozycji nr 1,
na stronie 37 w pozycji nr 2 zmieniono dane Q3=6,0 na Q3=4,0.
poprawiony dokument z 15.02.2013 r. -
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ogłoszenie o zakończeniu przetargu.pdf
Numer ogłoszenia: 104702 - 2013; data zamieszczenia: 15.03.2013 Ogłoszenie o udzielenie zamówienia-dostawy.pdf
 
Dostawa paliwa płynnego-oleju napędowego dla Lubskich Wodociągow i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubsku
data zamieszczenia: 03.10.2012
 

Dostawa paliwa płynnego-oleju napędowego dla Lubskich Wodociągow i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubsku
data zamieszczenia: 14.09.2012
Stan przetargu: postępowanie zakończone >> zobacz rozstrzygnięcie

 

Sukcesywna dostawa wodomierzy dla Lubskich Wodociągow i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubsku
Numer ogłoszenia: 97600 - 2012; data zamieszczenia: 29.03 .2012
 
Zakończone przetargi i zamówienia publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY
z dn. 14.07.2011 r.
na dostawę paliwa płynnego - oleju napędowego
Stan przetargu: postępowanie zakończone >> zobacz rozstrzygnięcie