30 września br. w kawiarni Wenus w Lubsku odbyło się zebranie załogi LWiK Sp.z o.o. Spotkanie miało na celu przedstawienie pracownikom stanu organizacyjnego Spółki oraz jej sytuacji finansowej na obecny dzień. Przedstawiono również perspektywy rozwoju Spółki w świetle inwestycji realizowanych przez Gminę Lubsko oraz omówiono bieżące sprawy organizacyjne. W spotkaniu udział wziął burmistrz Lubska – Bogdan Bakalarz wraz ze współpracownikami.