W dniach 4 i 5 października 2011 r. na terenie  Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Lubsku posadzono 115 szt. krzewów tui szmaragdowej. Dotychczas, w ramach działań proekologicznych, posadzono w rejonie oczyszczalni ścieków ogółem ponad 500 drzew różnych gatunków.
Drzewa i krzewy na terenie oczyszczalni ścieków są ważnym elementem ochrony sanitarnej. Powinny one stworzyć naturalną barierę dla powstających w procesie oczyszczania ścieków niebezpiecznych aerozoli.
Są one również głównym elementem piękna krajobrazu, a ich sąsiedztwo działa na ludzi kojąco. Jednak drzewa to nie tylko piękno i bogactwo przyrody, ale przede wszystkim, w skali globalnej, producent niezbędnego do życia tlenu. Drzewa absorbują również dwutlenek węgla, którego nadmierne ilości negatywnie wpływają na zmiany klimatyczne.
altaltaltaltaltalt