Fot. podpisanie Kontraktu nr 1 - Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Górzyn, Lutol, Małowice i Stara WodaW dzisiejszych czasach, kiedy duży nacisk kładzie się na ekologiczne rozwiązania, ważnym elementem dbałości o dobro środowiska naturalnego jest skuteczne rozwiązanie problemu zanieczyszczenia wód. Zagadnienie to jest rozpatrywane na dwóch płaszczyznach. Pierwsza z nich dotyczy oszczędnego korzystania z dostępnych zasobów wody a druga odpowiedniej kanalizacji i oczyszczania ścieków. Dokonanie kompleksowych rozwiązań w zakresie tego drugiego aspektu wydaje się koniecznością i wyzwaniem cywilizacyjnym na miarę XXI wieku.
Gmina Lubsko postanowiła wyjść naprzeciw oczekiwaniom społecznym i zrealizować współfinansowany ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Projekt „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko”.
Podpisano już umowy dotyczące wykonania wszystkich 5 kontraktów budowlanych.
W zakresie kontraktów 1-4 rozpoczęto prace projektowe, które będą trwały mniej więcej 7 miesięcy, natomiast od 7 września realizowany jest już kontrakt nr 5 na podstawie uzyskanego przez Gminę Lubsko pozwolenia na budowę z 2009 roku. Kontrakt nr 5 zakłada budowę kanalizacji w ulicy Poznańskiej, Pokoju, Jasnej, Jodłowej, Gdańskiej oraz podłączenie istniejących kanałów w ulicy Warszawskiej, Szpitalnej, Kruczej, Krótkiej oraz Farbiarskiej do istniejącego kanału w ulicy Paderewskiego. W związku z tym mogą powstać typowe przy realizacji tego rodzaju inwestycji utrudnienia w komunikacji.
Gmina Lubsko zaplanowała spotkania informacyjne z mieszkańcami miejscowości objętych kontraktem. Pierwsze z zaplanowanych spotkań odbyło się w świetlicy wiejskiej w Starej Wodzie 22. września o godz. 18-tej. Uczestniczyli w nim przedstawiciele władz miejskich, pracownicy Jednostki Realizującej Projekt, projektanci, Pomoc Techniczna, wykonawcy, Inżynier Kontraktu, przedstawiciele Lubskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz Rada Sołecka.
Planuje się również konferencje prasowe dla mediów oraz przedstawicieli innych zainteresowanych podmiotów. Pierwsza z konferencji odbyła się 17 października w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lubsku (al. Wojska Polskiego 2A) o godz. 11.00.