Formularze do pobrania

altpobierz - TiU 1
Zlecenie wydania warunków przyłączenia
nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
(przewidywana ilość wody lub odprowadzonych ścieków
nie większa niż 2 m3/dobę);
altpobierz - TiU 2
Zlecenie wydania warunków przyłączenia
nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
(przewidywana ilość wody lub odprowadzonych ścieków
większa niż 2 m3/dobę);
altpobierz - TiU 3
Zlecenie zmiany warunków przyłączenia
nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej;
altpobierz - TiU 4
Zlecenie uzgodnienia
dokumentacji projektowej;
altpobierz - TiU 5
Wniosek o udzielenie informacji w sprawie
przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej;
altpobierz - TiU 6
Zlecenie na wykonanie usługi;
altpobierz - TiU 7
Zlecenie zmiany warunków świadczenia usług.
altpobierz - TiU 8
Spis zawartości dokumentacji projektowej przyłączy wod.-kan.
altpobierz - TiU 9
Spis zawartości dokumentacji projektowej mieskiej sieci wodociągowej.
altpobierz - TiU 10
Spis zawartości dokumentacji projektowej miejskiej sieci kanalizacyjnej.
altpobierz - WiK 1
Warunki wykonania przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.
altpobierz - WiK 2
Wniosek o przyłączenie do sieci wod/kan
altpobierz - WiK 3
Umowa przyłączeniowa.
altpobierz - WiK 4
Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.
altpobierz - WiK 5
Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.
altpobierz - WiK 6
Informacja dla Klientów.
Zasady rozliczania zużycia wody i odprowadzanych ścieków w przypadku podlewania ogrodu lub trawnika przydomowego
.
wodomierz ogrodowy - instrukcja montażu
altpobierz
Zlecenie kontroli inwestycji.
altpobierz- WiK 7
WNIOSEK O WYDANIE PROTOKOŁÓW ODBIORU PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACYJNEGO .
altpobierz
Wniosku o wydanie warunków technicznych na montaż wodomierza ogrodowego WIK nr 7.