UWAGA – KOMUNIKAT !!!


 

Informujemy, iż jakość wody w miejscowościach: Gozdno, Górzyn, Chocicz, Dąbrowa, Grabków, Kałek, Osiek oraz Raszyn uległa pogorszeniu pod względem bakteriologicznym i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., po. 2294) z uwagi na obecność pojedynczych bakterii z grupy coli. W związku z powyższym woda do celów konsumpcyjnych, tj. do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw, owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli noworodków powinna być używana wyłącznie po przegotowaniu. Woda może być wykorzystywana do innych celów socjalno-bytowych, higienicznych i domowych, a także do spłukiwania urządzeń sanitarnych. Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru. O wynikach ponownych badań wody na obecność bakterii poinformujemy niezwłocznie. Za utrudnienia przepraszamy.

Zarząd „Lubskie Wodociągi
i Kanalizacja” Sp. z o.o.