OGŁOSZENIE

 

Szanowni mieszkańcy Lubska, Dłużka, Chełma Żarskiego, Mierkowa, Ziębikowa, Garei i Budziechowa.

 

„Lubskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zaopatrzenia w wodę a w szczególności w zakresie jej odpowiedniej jakości u Odbiorców w okresie od 02 marca do 06 marca br. przystępuje do przeprowadzenia planowego płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej na terenie Lubska oraz sołectw: Dłużek, Chełm Żarski, Ziębikowo, Mierków, Gareja i Budziechów w godzinach od godz. 23.00 do godz. 4.00. Okresowe płukanie (czyszczenie) sieci wodociągowej usuwa osady, przyczyniając się do uzyskania dużej stabilności przepływającej wody oraz przywraca odpowiednią drożność rur. Podkreślamy, że woda w czasie płukania, tak jak i w ciągu całego roku normalnej eksploatacji sieci jest bezpieczna dla zdrowia zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W czasie prowadzenia płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej mogą ulec zmianie właściwości organoleptyczne wody tzn. może wystąpić okresowe podwyższenie barwy i mętności. Wyczuwalny będzie również zapach, który jest specyficzny dla chloru. Informacje o płukaniu sieci zamieszczone będą: na stronie internetowej LWiK, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, słupach ogłoszeniowych w w/w miejscowościach, przekazane sołtysom wsi oraz zakładom pracy na terenie Lubska. Za uciążliwości i niegodności związane z płukaniem sieci wodociągowej wszystkich Odbiorców wody przepraszamy. Zarząd „Lubskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

 

 

Zarząd „Lubskie Wodociągi 
i Kanalizacja” Sp. z o.o.