.

OGŁOSZENIE - PRZERWA W

DOSTAWIE WODY


Dotyczy: Lubska, Budziechowa, Dłużka,

Chełma Żarskiego, Mierkowa, Ziębikowa, Garei

 

 

„Lubskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. informuje, że w związku z koniecznością usunięcia awarii sieci wodociągowej oraz montażem hydrantów przy rozbudowywanym markecie „Biedronka” 3 listopada mogą wystąpić przerwy i zakłócenia w dostarczaniu wody a 4 listopada pogorszenie jakości wody. Informacje o tych działaniach zamieszczone są: na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, słupach ogłoszeniowych w w/w miejscowościach, przekazane sołtysom wsi oraz zakładom pracy i instytucjom na terenie Lubska. Za uciążliwości i niedogodności wszystkich odbiorców wody przepraszamy.

 

ZARZĄD LW i K SP. Z O.O.