Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Miejsca poboru próbki:

Sprawozdanie z badań - SUW Gozdno, 28.10.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żarach- Jakość wody -wodociąg publiczny

w Białkowie

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żarach- Jakość wody -wodociąg publiczny

w Lubsku- SUW Glinka Górna

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żarach- Jakość wody -wodociąg publiczny

SUW Gozdno-Górzyn

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żarach- Jakość wody -wodociąg publiczny

w Lubsku

 

Wodociąg Białków- SUW Białków

Wodociąg Białków- Budynek mieszkalny Białków 8

Wodociąg Białków- Budynek mieszkalny Stara Woda 12

 

Wodociąg Glinka Górna SUW Glinka Górna

Wodociąg Glinka Górna DPS ul. Poznańska

Wodociąg Glinka Górna Magnolia ul. Transportowa

Wodociąg Glinka Górna ul. Korczaka 2a, Przedszkole nr 5

 

Wodociąg Gozdno SUW Gozdno

Wodociąg Gozdno Budynek Mieszkalny Dąbrowa 36

Wodociąg Gozdno Szkoła Podstawowa w Gorzynie 1

 

 

AWARIA

W dniu 21 kwietnia br. wystąpiła awaria magistrali wodnej.

W związku z tym może wystąpić pogorszenie jakości wody oraz zakłócenia w dostawie na ulicach Kościuszki, Plac Grzei oraz przyległych.

 


Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.