Dysponując wartością twardości wody z wodociągu lubskiego: 3,35 mval/litr mnożąc przez współczynnik z tabeli uzyskamy: 1,68 mmol/l, 167,5 mg CaCO3/l , 9,38 °dH , 11,73°e, 16,75 °f
Twardość wody

Rodzaj wody jednostka fizyczna
mval/l
jednostka między-narodowa
mmol/l
jednostka amerykańska
CaCO3 mg/l (ppm)
Stopnie niemieckie
°dH (lub °n)
Stopnie angielskie
°e
Stopnie francuskie
°f
Bardzo
miękka
0 - 1,78 0 - 0,89 0 - 89 0 - 5 0 - 623 0 - 8,9
Miękka 1,78 - 3,57 0,89 - 1,79 89 - 179 5 - 10 6,23 - 12,50 8,9 - 17,9
O średniej twardości 3,57 - 5,35 1,79 - 2,68 179 - 268 10 - 15 12,50 - 18,73 17,9 - 26,8
O znacznej twardości 5,35 - 7,13 2,68 - 3,57 268 - 357 15 - 20 18,73 - 24,96 26,8 - 35,7
Twarda 7,13 - 10,70 3,57 - 5,35 357 - 535 20 - 30 24,96 - 37,45 35,7 - 53,5
Bardzo twarda Wg PN - 71/C-04554 ponad 10,70 ponad 5,35 ponad 535 ponad 30 ponad 37,45 ponad 53,5Przeliczanie jednostek twardości

Rodzaj wody jednostka fizyczna
mval/l
jednostka między-narodowa
mmol/l
jednostka amerykańska
CaCO3 mg/l (ppm)
Stopnie niemieckie
°dH (lub °n)
Stopnie angielskie
°e
Stopnie francuskie
°f
mval/l 1 0,5 50 2,8 3,5 5
mmol/l 2 1 100 5,6 7 10
CaCO3
mg/l (ppm)
0,02 0,1 1 0,056 0,7 0,1
stopnie niemieckie 0,357 0,1786 17,86 1 1,250 1,786
stopnie angielskie 0,285 0,1429 14,29 0,7999 1 1,429
stopnie francuskie 0,2 0,1 10 0,5599 0,700 1