Lubskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. zapraszają Mieszkańców Lubska, Górzyna, Lutolu, Małowic, Starej Wody i Białkowa do zapoznania się z warunkami pozyskania środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej.