Dla klienta Cennik usług Cennik 2021 usług wykonywanych przez Lubskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
alt

ZARZĄDZENIE 1/04/2021
z dnia 01.04.2021 r.
Prezesa Zarządu Lubskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
W sprawie: cen usług wykonywanych przez Lubskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.