O firmie Władze spółki
Zgromadzenie Wspólników
Gmina Lubsko – jedyny wspólnik reprezentowany przez Janusz Dudojć – burmistrz Lubska
Rada Nadzorcza
Elżbieta Banaś – Przewodnicząca Rady
Katarzyna Kojtych
Iwona Elżbieta Poszwa
Zarząd
Prezes Zarządu- Roman Żaczyk