Przetargi Przetargi i zamówienia publiczne

 

Zakup Paliwa

data zamieszczenia: 28.04.2021 r.


Zapytanie ofertowe

 

 

Platforma zakupowa


Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrożyć Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z dostawcami w trakcie procesu  zakupowego. Oznacza to, że cały proces ofertowania i oceny ofert prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Jak to wygląda w praktyce:

 

  • Każdorazowo otrzymają Państwo w mailu od naszego kupca link, który „przeniesie” Państwa do naszego zapytania ofertowego.
  • Tam opisane będą nasze potrzeby (materiał, ilość, czas dostawy) oraz ewentualnie dodatkowe informacje (rysunek techniczny, wymagania dot. certyfikatów, itp.)
  • Państwo podajecie przy danej pozycji zakupowej propozycję swojej ceny i/lub inne parametry handlowe i techniczne oferty
  • Całość zwrotnie przesyłacie Państwo do nas klikając przycisk „Złóż ofertę” na Platformie

 

Dodatkowo, zawsze będą Państwo mogli monitorować nasze otwarte zapytania ofertowe na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/lwik.lubsko

Procedura ofertowania może być przeprowadzona bez wcześniejszej rejestracji w bazie Platformy lub poprzez indywidualną rejestrację. W zapytaniach ofertowych oferty można składać poprzez udzielenie odpowiedzi na maila dołączając wypełniony plik Excel (nie ma konieczności składania ofert bezpośrednio w platformie).

Ze swojej strony zachęcamy Państwa do rejestracji na Platformie, gdyż macie Państwo możliwość poszerzenia swojej bazy potencjalnych nabywców (dotarcie ze swoją ofertą do innych użytkowników Platformy Zakupowej). Dodatkowa przewaga to podanie całej swojej gamy materiałów i /lub usług oferowanych przez Państwa firmę poprzez własne przypisanie do określonych grup materiałowych i/lub usługowych. Wytyczne odnośnie rejestracji Państwa firmy na platformie znajdują się na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/lwik.lubsko, w zakładce „zostań dostawcą”.

 

Jedyną rzecz, jaką potrzeba z Państwa strony to dostęp do Internetu oraz jednej z najpopularniejszych przeglądarek: Internet Explorer (od wersji 10.0), Mozilla Firefox, Google Chrome.

 

W przypadku pytań technicznych związanych z obsługą zapytania ofertowego proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta (firma Open Nexus, która obsługuje naszą platformę) tel. 22 101 02 02 (pn-pt od 8:00 do 17:00) gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

 

Jesteśmy przekonani, że ten nowy wymiar współpracy między nami, przyniesie wymierne korzyści obu stronom.

Zarząd LWiK Sp. z o.o.

 

 

Zapytanie ofertowe - zakup paliwa na rok 2020/2021

Lubskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. zwanym dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na dostawę przez okres jednego roku paliw płynnych na potrzeby Zamawiającego.

 

 

Zapytanie ofertowe - zakup paliwa na rok 2020/2021

Lubskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. zwanym dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na dostawę przez okres jednego roku paliw płynnych na potrzeby Zamawiającego.

 

 

Dostawa i montaż przyrządów rejestrujących przepływy wody oraz zainstalowanie modułów radiowych wraz z oprogramowaniem

data zamieszczenia: 14.03.2019 r.


Zapytanie ofertowe
 

 

Wdrożenie e-usług dla ludności

data zamieszczenia: 17.01.2019 r.


Zapytanie ofertowe
 

 

Sukcesywna dostawa gazu płynnego propan wraz z wyposażeniem
dla Lubskich Wodociągow i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubsku
numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 618451-N-2018
data zamieszczenia: 18.09.2018 r.
numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: DIiOK-328/2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Wobec drobnych zmian, które wystąpiły we wzorze umowy oraz załączniku nr 1.
Zaszła konieczność wymiany w/w dokumentów.

 

 

Dostawa paliwa płynnego-oleju napędowego
dla Lubskich Wodociągow i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubsku
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: DIiOK-114/2018
data zamieszczenia: 18.04.2018  

 

Dostawa paliwa płynnego-oleju napędowego
dla Lubskich Wodociągow i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubsku
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TiU-67/2017
data zamieszczenia: 07.03.2017 

 
Więcej artykułów…