AWARIA

 

 

Podaje się do wiadomości mieszkańcom

Lubsku, że

w dniu 09.03. 2017r.

mogą wystąpić przerwy i zakłócenia w dostawie wody z powodu  wystąpienia awarii magistrali wodnej przy ulicy Reymonta.

 

 

Za utrudnienia przepraszamy

ZARZĄD   LW i K  SP. Z O.O.

 

OGŁOSZENIE

 

Podaje się do wiadomości mieszkańcom budynków przy ul. Poznańskiej od skrzyżowania z ul. Moniuszki oraz przyległych,

 

że w dniu 10.01.2017 r. / wtorek /

 

nastąpi przerwa  w dostawie wody oraz późniejsze zakłócenia jakości z powodu awarii.

 

 

Za utrudnienia przepraszamy

ZARZĄD   LW i K  SP. Z O.O.

 

OGŁOSZENIE

 

 

Podaje się do wiadomości mieszkańcom

Lubska ulicy Przesmysłowej od numerów 33 oraz 72, że

w dniu 3. 01. 2017 r.

/ wtorek /

nastąpią zakłócenia w dostawie wody z powodu usuwania awarii sieci.

Uprasza się zainteresowanych o zaopatrzenie się w wodę na wyżej określony czas.

 

 

Za utrudnienia przepraszamy

ZARZĄD   LW i K  SP. Z O.O.

 

OGŁOSZENIE

 

 

Podaje się do wiadomości mieszkańcom

Budziechowa, że

w dniu 3. 01. 2017 r.

/ wtorek /

nastąpi przerwa w dostawie wody z powodu usuwania awarii sieci.

Uprasza się zainteresowanych o zaopatrzenie się w wodę na wyżej określony czas.

 

 

Za utrudnienia przepraszamy .

LW i K  SP. Z O.O.   ZARZĄD

 

AWARIA

W dniu 4 grudnia 2016 r. wystąpiła awaria na Stacji Uzdatniania Wody w Gozdnie.
Uszkodzony jest wodoociąg zasilający miejscowości Górzyn, Gozdno, Osiek, Kałek, Tymienice, Grabków, Chocicz, Dąbrowa, Raszyn.

Woda dla mieszkańców w/w miejscowości jest dowożona przez Straż Pożarną.

Prace naprawcze będą trwały do wieczora.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

 
Więcej artykułów…