Zgłoszenie szkody

Zgłoszenie szkody powstałej w wyniku działalności LWiK Sp. z o.o. można przekazać:

 

1. listownie na adres - Lubskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., 68-300 Lubsko,
ul Paderewskiego 20,
2. osobiście - wypełniając druk "Zgłoszenie szkody" w jednej z niżej wymienionych komórek organizacyjnych Spółki:

 

Biuro Obsługi Klienta, ul. Tkacka 4, tel. 68 470-49-99,
Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Konopnickiej 1b, tel. 68 457-77-34,
Dyspozytornia Miejskiej Oczyszczalni Ścieków, ul. Paderewskiego 20, tel. 68 372-42-70.

 

Załączniki do pobrania: