Lubskie Wodociągi i Kanalizacja  Sp. z o.o.  uprzejmie informuje, że w związku z pracami remontowymi na wodociągu ul. Poznańskiej w Lubsku w dniu13.01.2023r. r. od godziny 09:45 do godziny 12:00nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w ul. Poznańskiej i przyległych.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.