Zgłoszenie szkody powstałej w wyniku działalności LWiK Sp. z o.o. można przekazać:

  1. listownie na adres – Lubskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., 68-300 Lubsko, ul Paderewskiego 20,
  2. osobiście – wypełniając druk “Zgłoszenie szkody” w jednej z niżej wymienionych komórek organizacyjnych Spółki:
  • Biuro Obsługi Klienta, ul. Tkacka 4, tel. 68 470-49-99,
  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Konopnickiej 1b, tel. 68 457-77-34,
  • Dyspozytornia Miejskiej Oczyszczalni Ścieków, ul. Paderewskiego 20, tel. 68 372-42-70.

Załączniki do pobrania: