Zgromadzenie Wspólników

  • Gmina Lubsko – jedyny wspólnik reprezentowany przez Janusz Dudojć – burmistrz Lubska

Rada Nadzorcza

  • Elżbieta Banaś – Przewodnicząca Rady
  • Katarzyna Kojtych
  • Iwona Elżbieta Poszwa

Zarząd

  • Prezes Zarządu- Roman Żaczyk