Lubskie Wodociągi i Kanalizacji Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z awarią przyłącza wodociągowego, przy ulicy Kilińskiego nr 8 w dniu 19.07.2022 r. od godziny 13:00 do godziny 17:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w/w budynku.
Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody w w/w budynku jak i w przyległych nieruchomościach.
Za zaistniałą sytuację przepraszamy.