Zapraszamy do galerii zdjęć Stacji Uzdatniania Wody w Dłużku
 
Spółka nie usuwa awarii na wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku, która zaczyna się za zaworem za wodomierzem głównym.
Takie awarie należy zgłaszać właścicielowi lub zarządcy budynku, albo usuwać we własnym zakresie.
 
Przypominamy Klientom o obowiązku zabezpieczania instalacji i urządzeń wodociągowych przed oddziaływaniem niskich temperatur. Pomieszczenia powinny mieć zamknięte okienka piwniczne i drzwi, a w przypadku studzienek ocieplone włazy. Powinna w nich panować temperatura dodatnia.
Informujemy, że w przypadku stwierdzenia przez nasze służby uszkodzeń urządzeń pomiarowych oraz instalacji wodociągowych w wyniku zamarznięcia, odbiorca ponosi całość kosztów związanych z naprawą.
 
Podaje się do wiadomości mieszkańcom budynków przy ul. Pokoju, Jasnej, Jodłowej, Poznańskiej od nr 43 oraz ulic przyległych, że w dniu 17 stycznia 2012 r. (wtorek) od godz. 8:00 do godz. 15:00 nastąpi przerwa i zakłócenia w dostawie wody z powodu remontu sieci wodociągowej.
Uprasza się zainteresowanych o zaopatrzenie się w wodę na wyżej określony czas.
Za utrudnienia przepraszamy.
Zarząd LWiK  Sp. z o.o.