AWARIA

 

 

Podaje się do wiadomości mieszkańcom

Lubsku, że

w dniu 09.03. 2017r.

mogą wystąpić przerwy i zakłócenia w dostawie wody z powodu  wystąpienia awarii magistrali wodnej przy ulicy Reymonta.

 

 

Za utrudnienia przepraszamy

ZARZĄD   LW i K  SP. Z O.O.