Lubskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. informuje mieszkańców o planowanym odcinkowym czyszczeniu sieci wodociągowej.
Przeprowadzane prace mogą powodować nieznaczne zakłócenia w ciśnieniu oraz pogorszenie jakości wody.
Przewidywalny czas trwania prac: od godz. 23:00 do godz. 05:00
Planowany termin prac: od 16 do 20 maja 2022r.
ZA NIEDOGODNOŚCI PRZEPRASZAMY!
Zarząd Spółki
ZAWIADOMIENIE
Lubskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Ul. Paderewskiego 20, 68-300 lubsko
●Tel./fax 683721982 ●http://lwik.lubsko.pl ●e-mail:lwik@lubsko.pl