Lubskie  Wodociągi i Kanalizacja Spółka  z o. o. informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach dnia 03.08.2023r.  w badaniach jakości wody przeprowadzonych w ,,SUW,, Górnej Glince zaopatrującego w wodę miejscowości: Lubsko, Dłużek, Chełm Żarski, Mierków, Ziębików, Gareji  i Budziechów

stwierdzono śladową obecność bakterii grupy coli. Woda jest warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi .

 

Zarząd  LWiK  Sp. z o.o.