Opis obiektów budowlanych wraz z urządzeniami zamontowanymi w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Lubsku.

1. Budynek sit i krat

Budynek sit i krat jest budynkiem typu halowego, dwukondygnacyjnym nie podpiwniczonym o konstrukcji murowanej ze stropem nad przyziemiem wylewanym i ze stropodachem z płyt kanałowych sprężonych.

Zlokalizowano w nim pomieszczenia wraz z koniecznymi urządzeniami dla tego typu obiektu:
hala dmuchaw i seperatora piasku 75,13 m2
rozdzielnia elektryczna 11,40 m2
hala krat 76,56 m2
Dane ogólne:
powierzchnia użytkowa 125,60 m2
powierzchnia komunikacji 36,59 m2
powierzchnia zabudowy wraz z klatką schodową 120,80 m2
kubatura 932,80 m2

Urządzenia zamontowane w budynku sit i krat:

 • krata typ ANDRITZ SKMNT – jest to maszyna należąca do rodziny maszyn do czyszczenia wąskich filtracji. Oczka sita filtrowania mają wymiary od 1 do 15mm. Jest to ekran filtrowania składający się z zębów plastykowych połączonych na osiach i łańcuchach, które tworzą zamkniętą pętlę. Dzięki formie zębów i ruchomości ekranu filtrującego Agwa-Guard posiada wielką zdolność do usuwania znacznych ilości odpadów.
 • separator piasku typ SII/22 zasilany na dopływie piaskiem zmieszanym z wodą podawanym przy pomocy pompy głębinowej. Po uspokojeniu przepływu podawana przez pompę ciecz wpływa do komory płukania i sedymentacji. Piasek opada na dno, a nadmiar cieczy z zawiesiną cząstek organicznych przelewa się przez przelew. Zgromadzony na dnie zbiornika piasek transportowany jest za pomocą przenośnika ślimakowego z jednoczesnym odwadnianiem grawitacyjnym na zewnątrz do pojemnika.
 • agregat dmuchawy typ SF 0.01 kPC jest to urządzenie gdzie przepływ powietrza występuje pomiędzy dwoma trójłopatkowymi rotorami a korpusem, posiadającym specjalnie wyprofilowane kanały anty-pulsacyjne redukujące do minimum emisje hałasu.

2. Piaskownik Pista n

Jest to obiekt żelbetowy cylindryczny naziemny o średnicy wewnętrznej D = 7,50 m wraz z komorą osadu znajdującą się centralnie wewnątrz zbiornika Ø 1,50 m z pomostem technologicznym oraz przylegającymi do piaskownika komorą odpływową, ciał pływających i tłuszczu wraz z komorą pompy piasku oraz kanałem poprowadzonym od piaskownika do budynku krat.

Dane techniczne:
średnica wewnętrzna 7,50 m
głębokość komory piaskownika 4,75 m
pojemność netto 171,10 m3
pojemność netto 213,03 m3

Podstawowe urządzenia zamontowane w piaskowniku PISTA:

 • mieszadło piaskownika o średnicy 7,5m wyposażone w 4 łopatki, moc napędu 2,2 KW, mieszadło zabezpieczone powłoką poliuetanową
 • pompa suchostojąca do transportu pulpy piaskowej typ
  SEWABLOC F
 • głowica do wzruszania pulpy piaskowej
 • pompa zatapialna do transportu ciał pływających typ AMAREX F
 • ruszt napowietrzający

3. Punkt zlewny ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi

Jako zbiornik żelbetowy z betonu kl. B30 wodoszczelnego W6 stanowiący komorę kraty rzadkiej. Zbiornik otoczony barierkami ochronnymi osadzonymi na kotwy typu “Hilti”.

Punkt zlewny służy do pomiaru i rejestracji oraz składu ścieków dostarczanych wozami asenizacyjnymi poprzez przyłącze ścieków fekalnych wraz z zasuwą nożną, przepływomierzem, pH-metrem oraz stacją poboru próbek. Punkt zlewny zbudowany jest z rurociągu o średnicy 100/125 mm i długości około 2250 mm wykonanego ze stali szlachetnej kwasoodpornej na którym zainstalowane są poszczególne podzespoły funkcjonalne.

4. Przepompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego

Przepompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego jest zbiornikiem jednokomorowym przykrytym płytą przykrywającą z włazami montażowymi. Jest to zbiornik obsypany piaskiem drobnej granulacji.

Dane ogólne:
powierzchnia zabudowy
przepompowni
15,0 m2
pojemność brutto 33,7 m2
kubatura 51,0 m3

Przepompownia wyposażona w konstrukcję wsporczą pod wysięgnik o udźwigu 5,0 kN.

W przepompowni zamontowane są pompy zatapialne szt. 3 KSB, KRT o mocy 2,4 kW każda.

Zadaniem przepompowni jest cykliczne przepompowywanie osadu recyrkulowanego i nadmiernego w Bloku Biologicznego Oczyszczania Ścieków.

5. Blok biologicznego oczyszczania ścieków

Blok biologicznego oczyszczania ścieków składa się z dwóch komór umieszczonych współosiowo o funkcji: komora napowietrzania osadu czynnego i osadnik wtórny:

Komora napowietrzania osadu czynnego jest komorą żelbetową okalającą osadnik wtórny o następujących parametrach:
średnica zewnętrzna 50,80 m
średnica wewnętrzna 29,80 m
szerokość 10,50 m
głębokość czynna (hcz) 3,70 m
głębokość całkowita 4,20 m
objętość czynna (Vcz) 4920,0 m3
Parametry technologiczne:
stężenie osadu 4,5 kg/m3
obciążenie osadu ładunkiem 0,06 kg BZT5/kgs.m.o.·d
zapas osadu 22140 kgs.m.o.

W komorze napowietrzania prowadzone są procesy symultanicznej denitryfikacji i nitryfikacji poprzez strefowe napowietrzanie komory. W celu napowietrzania zawartości trzy wirniki mamutowe, dwa jednobiegowe i jeden dwubiegowy.

Wirnik mamutowy dwubiegowy, dane techniczne:
Wirniki mamutowe firmy PASSAVANT – Niemcy
średnica 1000 mm
długość 9000 mm
zdolność natleniania 74 kgO2 /h
moc silnika napędowego 47/32 kW
prędkość obrotowa wirnika 72/48 obr./min
maksymalne zanurzenie 30 cm
W celu wspomagania obiegu przepływu ścieków, przy jednym z pomostów zamontowano dwa mieszadła zatapialne wolnoobrotowe o danych technicznych:
Mieszadło firmy KSB-Niemcy
średnica śmigła 1800 mm
obroty śmigła 42 obr./min
moc silnika napędowego 5,5 kW

6. Osadnik wtórny

Jest to osadnik radialny żelbetowy o parametrach:
średnica wewnętrzna osadnika 29,0 m
głębokość zwierciadła ścieków przy krawędzi leja osadowego 4,28m
głębokość zwierciadła ścieków przy ścianie zewnętrznej 3,45 m
głębokość całkowita przy ścianie zewnętrznej 4,20 m
średnica kolumny centralnej 2,10 m
średnica leja osadowego w koronie 4,10 m
średnica leja osadowego przy dnie 1,60 m
głębokość czynna 2,95 m
powierzchnia czynna Fcz = 661 m2
objętość czynna Vcz = 1950 m3

Osad w osadniku wtórnym zgarniany jest za pomocą zgarniacza do leja osadowego. Zamontowano zgarniacz osadu wyposażony w pompowy układ odprowadzania ciał pływających z zewnętrznego i wewnętrznego ekranu zgarniającego, produkcji własnej HYDROBUDOWA-Poznań.

7. Grawitacyjny zagęszczacz osadu

Grawitacyjny zagęszczacz osadu to cylindryczny żelbetowy zbiornik o średnicy 12,0 m i głębokości czynnej 4,8 m. Osad nadmierny jest doprowadzony do zagęszczacza z przepompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego rurociągiem tłocznym. Proces zagęszczania osadu wspomagany jest przez mieszadło wolnoobrotowe.

Parametry technologiczne zagęszczacza:
średnica wewnętrzna 12,00 m
głębokość czynna 4,80 m
objętość czynna 565 m3
powierzchnia czynna 113 m2
sucha masa osadu nadmiernego 1600 kg s.m.o/d
uwodnienie osadu przed zagęszczeniem 99 %
objętość osadu przed zagęszczeniem 160 m3/d
czas zatrzymania 3,5 d
Zamontowano urządzenie w zagęszczaczu w postaci mieszadła wolnoobrotowego prętowego, które wspomaga proces zagęszczacza osadu o parametrach technicznych:
Producent-HYDROBUDOWA-9 Poznań
wymiary mieszadła dostosowane do wymiarów zbiornika z prętów mieszających wykonanych z rur cienkościennych
mieszadło wyposażone w zgarniacz dna oraz zgarniacz leja osadowego
prędkość liniowa przy brzegu ok. 3m/s
napęd podwójny z przekładniami zblokowanymi walcowo-ślimakowymi
moc napędu N = 2 x 0,55 kW

8. Budynek pras

Jest to budynek parterowy nie podpiwniczony wykonany w technologii tradycyjnej.

Parametry techniczne:
powierzchnia zabudowy Pz = 125,60 m2
moc napędu K = 488,50 m3

W budynku zlokalizowano instalację do odwadniania i higienizowania osadu nadmiernego oraz instalację magazynowania i dozowania pix-u (siarczan żelazowy).

Podstawowe urządzenia zamontowane w budynku pras:

 • taśmowa prasa filtracyjna typ OMEGA 1200 wraz z zagęszczaczem stołowym MINI 20 o wydajności Q = 25 m3/h, wyposażona w automatyczną stację przygotowania polielektrolitu, pompę dozowania polielektrolitu, pompę podającą osad, pompę do mycia taśmy z układem filtracji wody płuczącej, układ szczotek czyszczących dysze, kompresor, sterowanie o łącznej mocy napędów 17 kW firmy Chatepie Cedex-Francja.
 • silos na wapno o pojemności V = 17 m3, stalowy, wyposażony w zasuwę nożną i elektrowibrator o mocy 0,25 kW, podajnik wapna o mocy 1,5 kW, mieszacz boczny o mocy 1,1 kW, oraz dozownik wapna o mocy 0,37 kW
 • mieszacz osadów wykonany ze stali kwasoodpornej o wydajności Q = 5,0 m3/h o mocy napędu 2 x 2,2 kW
 • kontenery na odwodniony osad o pojemności V = 5,5 m3 [szt. 3]
 • zbiornik Pixu ( siarczanu żelazowego) o pojemności V=10 m3 wraz z układem sterowania

Literatura

Dokumentacja powykonawcza miejskiej oczyszczalni ścieków w Lubsku opracowana w czerwcu 2001r przez VARIOOUS Spółka z o. o. 65-301 Zielona Góra ul. Głowackiego 9

Opracował: mgr inż. Marek Krejner