Siedziba firmy:

Lubskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.

ul. Paderewskiego 20, 68-300 Lubsko
tel./fax 68 372 19 82 w godz. 7:00 – 15:00

http:// www.lwik.lubsko.pl

e-mail: sekretariat@lwik.lubsko.pl

Biuro Obsługi Klienta

ul. M. Konopnickiej 1B, 68-300 Lubsko
tel. 68 470 49 99 w godz. 7:00 – 15:00
e-mail: bok@lwik.lubsko.pl

W skład firmy wchodzą następujące zakłady:

Miejska Oczyszczalnia Ścieków

ul. Paderewskiego 20, 68-300 Lubsko
tel./fax 68 372 19 82
tel. dyspozytorski 68 372 42 70 w godz. 15:00 – 7:00

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

ul. M. Konopnickiej 1B, 68-300 Lubsko
tel. 68 457 77 34 w godz. 7:00 – 15:00