Dysponując wartością twardości wody z wodociągu lubskiego: 3,35 mval/litr mnożąc przez współczynnik z tabeli uzyskamy: 1,68 mmol/l, 167,5 mg CaCO3/l , 9,38 °dH , 11,73°e, 16,75 °f

Twardość wody

Rodzaj wody jednostka fizyczna
mval/l
jednostka między-narodowa
mmol/l
jednostka amerykańska
CaCO3 mg/l (ppm)
Stopnie niemieckie
°dH (lub °n)
Stopnie angielskie
°e
Stopnie francuskie
°f
Bardzo miękka 0 – 1,78 0 – 0,89 0 – 89 0 – 5 0 – 623 0 – 8,9
Miękka 1,78 – 3,57 0,89 – 1,79 89 – 179 5 – 10 6,23 – 12,50 8,9 – 17,9
O średniej twardości 3,57 – 5,35 1,79 – 2,68 179 – 268 10 – 15 12,50 – 18,73 17,9 – 26,8
O znacznej twardości 5,35 – 7,13 2,68 – 3,57 268 – 357 15 – 20 18,73 – 24,96 26,8 – 35,7
Twarda 7,13 – 10,70 3,57 – 5,35 357 – 535 20 – 30 24,96 – 37,45 35,7 – 53,5
Bardzo twarda Wg PN – 71/C-04554 ponad 10,70 ponad 5,35 ponad 535 ponad 30 ponad 37,45 ponad 53,5

Przeliczanie jednostek twardości

Rodzaj wody jednostka fizyczna
mval/l
jednostka między-narodowa
mmol/l
jednostka amerykańska
CaCO3 mg/l (ppm)
Stopnie niemieckie
°dH (lub °n)
Stopnie angielskie
°e
Stopnie francuskie
°f
mval/l 1 0,5 50 2,8 3,5 5
mmol/l 2 1 100 5,6 7 10
CaCO3
mg/l (ppm)
0,02 0,1 1 0,056 0,7 0,1
stopnie niemieckie 0,357 0,1786 17,86 1 1,250 1,786
stopnie angielskie 0,285 0,1429 14,29 0,7999 1 1,429
stopnie francuskie 0,2 0,1 10 0,5599 0,700 1